A jak hluboko se svým výzkumem jdete? Žijete takzvaně zeleně a jedete na BIO? Co to podle Vás znamená a jaké máte sami na sebe požadavky? Lidé chodí a říkají:

Tohle nejez, támhleto je špatné, s tímhle si jen zasviníš organismus, támhleto je špatné, tohle je úžasné a dokonalé, k tomuhle bych se ani nepřiblížil, je špatné jíst to, co dýchalo, je špatné tohle a tamto a támhleto by se nemělo.

Jistě máte své názory podložené pádnými argumenty, které jsou nevyvratitelné. Každý si stojí za svým jídlem, protože je pro něj nutné. Každý má svůj názor a kdo na svou stranu přetáhne nejvíc lidí, ten vyhrál a je nejlepší. Je dobré se však zamyslet, co nám to přináší, co nám to dává a co z toho máme.

Ovládá tě jídlo?

Jíme zdravě, žijeme zdravě a psychicky se hroutíme. Tak přestáváme žít zdravě a hroutíme se z toho, jak nežijeme zdravě. Bereme vážně to, co si tak vážný pohled na věc snad ani nezasluhuje. Jídlo by nás nemělo ovládat, nemělo by zapříčiňovat konflikty s lidmi, protože my už o něj nemusíme válčit, každý z nás si může zajít do obchodu a něco si koupit a může si být jistý, že v dohledné budoucnosti to tak i bude.


Přestali jsme si hrát s dětmi a začali jsme bojovat slovy.

Způsobů, jak si vybít agresivitu je mnoho. Každý jeden z nich funguje pro někoho jiného a každý má určitou účinnost. My je však nevyužíváme a místo toho se z času na čas s někým pohádáme. Hádka je svým způsobem dobrá věc, protože nám ukazuje jinou tvář toho druhého, ale i nás samých.

Čím více se hádáte o jídlo, jeho přípravu a konzumaci, tím více jste naštvaní a tím méně se Vám chce dělat něco jiného, než si sednout u televize a prostě jenom zírat. Pokud máte čas se hádat, věnujte ho místo toho dětem, jsou tu proto, aby nám udělali radost a uklidnili rozjitřené nervy, nebo je rozjitřili ještě víc.

Jsou pro nás hádky o jídle opravdu tak důležité?