Vzdělávání a vzdělání, na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o dvě synonyma. Jsou to pojmy, které k sobě mají sice velice blízko, avšak významy jsou rozdílné. Vzdělávání je celoživotní proces a vzdělání je jeho výsledkem.


Cesta za vzděláním

Proces vzdělávání začíná již v prenatálním stádiu vývoje jedince, a to tím, že rodiče ke svému nenarozenému dítěti v děloze mluví nebo mu například pouští hudbu. Když se jedinec narodí, jeho další vzdělávání mají v rukou nadále rodiče, kteří ho seznamují se základními znalostmi, dovednostmi a schopnostmi a předávají mu základy společenského chování a etikety. Pak následuje etapa vzdělávání ve školních a mimoškolních institucích.

Člověk se však vzdělává a učí také na nevědomé úrovni. V rozmanitých životních situacích se učí novým věcem, seznamuje se nejrůznějšími situacemi, zkušenosti si v hlavě ukládá a využívá jich vždy, když je to třeba. Učit se člověk může také z vlastních chyb, kterým se v budoucnu snaží vyvarovat.

Výsledek vzdělávání

Jak již bylo zmíněno, vzdělávání je proces, na jehož konci je určitá míra vzdělání. Pokud se člověk vzdělává poctivě a se zájmem, může výsledné vzdělání velice zásadně ovlivnit jeho životní i profesní úspěch. Nezáleží samozřejmě pouze na něm, ale vzdělaný člověk má:
·         větší možnosti uplatnění,
·         možnost volit si z více pracovních nabídek,
·         větší šanci na profesní růst a budování vlastní kariéry,
·         větší společenské postavení,
·         šanci díky dobrému zaměstnání dostatečně zabezpečit sebe a svoji rodinu.

Základní vzdělání je v naší zemi povinné, což téměř zcela eliminuje negramotnost a velké množství vzdělávacích institucí, nabízí pestrou nabídku oborů či programů, z nichž si jistě vybere každý, kdo má o vzdělávání a osobní růst zájem.


Co říci závěrem?

Ačkoliv pojmy vzdělání a vzdělávání mají odlišný význam, úzce spolu souvisí, jinými slovy řečeno, jdou spolu ruku v ruce. Vzdělání by bez procesu vzdělávání neexistovalo a vzdělávání by nemělo význam, kdyby z něj nevzešel žádný výsledek. A jestliže je to výsledek takový, který dokáže významně ovlivnit životní situaci a profesní postavení, je určitě minimálně na zamyšlenou, jak s touto, v našich podmínkách dobře dostupnou a kvalitní možností naložit.