1.        Motivujte se a stanovte si dlouhodobý cíl
Před samotným zahájením vzdělávání je potřeba zamyslet se nad tím, co bychom rádi studiem získali – rozšíření obzorů, osobnostní rozvoj, dobré pracovní příležitosti, možnost vycestovat do zahraničí, nebo třeba jen dobrý pocit z maximálního využití příležitosti.
 
2.        Zvolte vhodný obor
K tomu, aby vaše předchozí motivace nevzala za své, je potřeba důkladně zvážit obor, který povede k vytouženému výsledku a cíli. Důkladně prostudujte oborové nabídky různých institucí a také obsah a náplň jednotlivých oborů a nezapomeňte si projít konečné výstupy a přehled toho, kde může absolvent v budoucnu hledat uplatnění.
 
3.        Zvolte vyhovující studijní materiál
Každému z nás vyhovuje při učení něco jiného. Někdo se rád učí z elektronických publikací, někdo potřebuje publikaci tištěnou, někomu vyhovují vlastnoručně psané poznámky a jsou i tací, kteří dají na sluchové vnímání, a dobře se jim studuje pomocí zvukových nahrávek. Pokud jste např. „poznámkový typ“, dejte si práci a poznámky si z literatury udělejte. Zabere to sice chvíli času, ale výsledek bude stát určitě za to.
 
4.        Zaměřte se na pochopení studijní látky
Pokud nebudete chápat probíranou látku a souvislosti, naučit se ji bude velice náročné. Možná, že se podaří ji mechanicky do hlavy dostat a slepě papouškovat, avšak dlouho si ji pamatovat nebudete. Proto se nejprve přesvědčte o tom, že víte, co studujete a „co tím chtěl autor říci.“
 
5.        Vyberte si ideální studijní postup a metodu
Aby bylo vzdělávání efektivní a v hlavě vám toho zůstalo co nejvíce, je tento krok jeden z nejvýznamnějších. Můžete se učit opakovací metodou (text si čtete a opakujete), metodou důležitých bodů (naučíte se stěžejní myšlenky a informace, které pak vlastními slovy rozvíjíte), poslechovou metodou (text vám někdo předčítá nebo si ho nahrajete na diktafon a následně si jej pouštíte). Výhodou některých jedinců může být fotografická paměť (něco si přečtou a informace se jim do paměti vtisknou), avšak není zcela jisté, zda dané téma vůbec pochopili. Co určitě není z dlouhodobého hlediska vhodné – učit se studijní témata nazpaměť.
 
6.      Zvolte si vhodný čas a prostředí k učení
Zamyslete se nad tím, která denní či noční doba vám nejlépe k učení vyhovuje. Zda ráno, odpoledne, večer nebo dokonce v noci, kdy všichni kolem spí. Důležité je také prostředí, ve kterém studujete – někomu při učení vyhovuje ruch kavárny, jinému hudba či puštěná televize a někdo potřebuje naprostý klid a ticho.
 
7.      Stanovte si krátkodobé cíle a odměňujete se
Závěrečný krok spočívá v tom, že si sami určíte, kolik a co se chcete v určitém časovém úseku naučit. Když to splníte, něčím se odměňte – kupte si něco dobrého, něco hezkého, udělejte si pár dní volna, zajděte se někam pobavit s kamarády apod.
 
Pokud se naučíte těmito kroky řídit, jste na nejlepší cestě k úspěšnému, plnohodnotnému a kvalitnímu vzdělání. Hodně štěstí! J