Když se řekne vzdělání, mnozí z nás si vybaví kolonku v úředním formuláři, údaj z životopisu či žádosti. Pojem „základní“, „středoškolské“ nebo „vysokoškolské“ vzdělání každý vyplňoval jistě už mnohokrát, ale co to vlastně vzdělání je? Je to jakýsi komplex znalostí, dovedností a schopností, který je v dnešním vyspělém a civilizovaném světě určitým společenským standardem. Na kvalitním vzdělání závisí rozvoj celé společnosti. Negramotnost nebo nedostatečné vzdělání by mohlo být pro společnost destruktivní. Vysoké procento negramotnosti totiž kromě jiného zvyšuje také nezaměstnanost, a tím i chudobu.

My ale můžeme mluvit o štěstí, protože v naší zemi je vzdělání dobře dostupné a kvalitní. Naproti tomu v rozvojových zemích je vzdělání téměř nedosažitelné, protože jim chybí finance i odborníci, díky kterým by se mohlo podařit vybudovat kvalitní školství. Rodiče samozřejmě mohou svým dětem vzdělání zaplatit, ale to je tak nákladné, že naprostá většina z nich na to nemá finance a navíc je pro ně existenčně důležitější pomoc dětí při práci doma či na poli. Naštěstí existují snahy s touto situací něco udělat a budoucnost dětí změnit.

Např. projekt „Adopce na dálku“ je vystavěn na finanční podpoře dětí z chudých rozvojových zemí. Zapojit se do něj může jedinec, pár, rodina či celá skupina lidí a peníze jsou použity na vzdělání, nákup školních pomůcek, uniformy a finanční podporu konkrétního dítěte. Aby nevzniklo podezření, zda dané dítě opravdu peníze dostane, je možné si s ním dopisovat, vyžádat si jeho studijní výsledky či školní vysvědčení. Tento projekt má bezpochyby velký význam, protože dává šanci na lepší život.

Vzdělání je možné členit z pohledu stupňů školské soustavy na základní, střední, vyšší a vysokoškolské nebo na základě vztahu k profesi na odborné nebo všeobecné. Je v životě velmi důležité. Pokud se chce člověk dobře uplatnit, štěstí nebo konexe k tomu nestačí. Minimálně tři základní dovednosti – čtení, psaní, počítání – jsou samozřejmostí a čím více je jedinec vzdělaný, tím má větší možnosti při profesním i společenském uplatnění. Ač to tak spousta lidí nevnímá, vzdělání je svým způsobem velký dar.