Přechod k BIO zemědělství je v posledních letech patrný čím dál víc. Spousta lidí od BIO potravin očekává vyšší kvalitu, lepší chuť, ale hlavně absenci chemických látek. I když je BIO produkce stále výrazně menšinová (zejména kvůli vyšší ceně produktů, ale také nárokům na samotné zemědělce), stále víc lidí se snaží podobné výrobky zahrnovat do svého jídelníčku.

Málokdo však ví, že o ekologické zemědělství se naši předkové zajímali již téměř před 100 lety. V té době vědci odhalili mikroorganismy žijící v půdě a uvědomili si, že jejich zničením bychom mohli zničit i samotnou půdu, která nás živí. Následující válečné období však tuto myšlenku zasunulo do pozadí a lidé se k ní vrátili velice pomalu až v 70. letech 20. století. O co přesně se tedy vlastně jedná?

Trvale udržitelné zemědělství

Základní princip BIO zemědělství spočívá hlavně na trvalé udržitelnosti. Tzn. respektování přírodních systémů, udržování biodiverzity prostředí, přecházení půdní erozi, zodpovědné využívání přírodních zdrojů, ale také recyklace a upřednostňování obnovitelných zdrojů, které předcházejí vzniku odpadu.

Každému se samozřejmě hned vybaví, že v ekologickém zemědělství platí přísný zákaz používání pesticidů a umělých hnojiv. Zejména tento aspekt znesnadňuje zemědělcům práci, protože mají k dispozici jen omezené prostředky pro boj se škůdci a chorobami, tzn. ty přírodní (různé rostlinné výtažky a oleje) nebo „tradiční“ (např. síra). Dodržování zákazu používání pesticidů se pravidelně kontroluje.

Živočišná produkce vyžaduje zejména dobré životní podmínky a pohodu pro zvířata. Hlavním cílem je dostatek prostoru a zohlednění jejich přirozených potřeb. Do živočišné produkce se řadí kromě krav a prasat třeba také včely a lososi. Ne všechna plemena jsou ale pro toto zemědělství vhodná.

Vzhledem k zákazu plošného použití antibiotik a omezení léčiv je nutné, aby takto chovaná zvířata byla odolná pro život v konkrétním podmínkách, tzn. jiná plemena krav se patrně budou chovat na alpských pastvinách a jiná na Českomoravské vrchovině.

BIO potravina

Za biopotraviny jsou považovány takové, které se vyrábějí co nejvíce tradičním způsobem – tedy s omezením chemických látek a pomocí biologických, mechanických nebo fyzikálních postupů. Povolená aditiva jsou zejména látky přírodního původu, jakými jsou zahušťovací rostlinné gumy nebo organické kyseliny. Omezeno je také použití barviv a zcela zakázaná jsou „éčka“ známá jako glutaman sodný, náhradní sladidla, sorbany či benzoany. Suroviny na tzv. BIO potraviny musejí navíc alespoň z 95% pocházet z ekologické produkce.

Tyto potraviny potom nalezneme v obchodech s označením BIO v názvu. Výrobky jsou dále označeny povinným evropským symbolem v podobě lístku, české potraviny potom českým zákonným symbolem nazvaným biozebra.

Přejeme tedy dobrou chuť bez chemie!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup