Vyrážíte do hlavního mÄ›sta, ale zatím nevíte, jaká zajímavá místa navÅ¡tívíte? MrknÄ›te na Naked Prague a zhlédnÄ›te nÄ›které z krátkých videí pÅ™ibližujících kulturní místa, památky, parky, hrady a zámky Praha. Pohlédnout můžete napÅ™. do zámeckého areálu CtÄ›nice, ve kterém se pravidelnÄ› konají výstavy nejen pro dospÄ›lé, ale i pro dÄ›ti. Tyto expozice jsou po nÄ›kolika mÄ›sících obměňovány, aby se bylo pořád na co dívat. SouÄástí areálu je také park nabízející obÄerstvení i posezení pro chvíle oddychu. NeménÄ› krásný je též Trojský zámek ležící nedaleko Vltavy. Stavba se může chlubit barokními prvky a nádhernou malířskou výzdobou. I okolí zámku Trója nabízí návÅ¡tÄ›vníkům posezení v zámeckém parku s ohromnou, dodnes funkÄní, kaÅ¡nou. Další, i když ponÄ›kud menší, je zámek Suchdol. PůvodnÄ› se jednalo o gotickou stavbu, která byla pozdÄ›ji pÅ™estavÄ›na na stavbu barokní. PodobnÄ› je na tom i zámek Kajetánka, který díky novodobým pÅ™estavbám ztratil svůj původní vzhled, a dochovaly se jen valené klenby.

Na výběr máte i z mnoha dalších památek, proto neváhejte a vyberte si tu nejzajímavější pro Vás.