Jste si vÄ›domi obsahu zákona, který stanoví povinnost pro provozovatele osobního, nákladního i stavebního vozidla postarat se o bezpeÄnost pÅ™i provozu na pozemních komunikacích, a to v souvislosti s vizáží autoskel? AktivnÄ› se zajímejte o možnost montáže nového dílu, jakým je certifikované autosklo praha. A to nejen v případech, kdy v důsledku autonehody, nebo jiných vlivů doÅ¡lo k plnému vysypání skla, nýbrž také v případech, kdy Äelní, zadní Äi boÄní autosklo hyzdí prasklina, Å¡krábanec Äi drobná trhlina.

OÄekávejte vždy nejlépe provedené mechanické práce

Pokud se Vám do rukou dostal kontakt na prověřený servis, kde aplikují autosklo praha jako optimální náhradu rozbitých Äelních, zadních a boÄních skel u osobního, nákladního Äi stavebního stroje, můžete být absolutnÄ› v klidu. Vizáž VaÅ¡eho vozidla projde výraznÄ› pozitivní zmÄ›nou. A ta se projeví nejen na estetických parametrech, ale pÅ™edevším na vyhovÄ›ní zákonným normám, souvisejících s bezpeÄností. SouÄástí poskytovaných služeb je pak také zprostÅ™edkování pÅ™i vyřízení pojistné události.