Víte, jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, spotřebními a kapitálovými statky či makroekonomií a mikroekonomií? Dokážete říct, co znamenají pojmy jako volný statek, redistribuce apod.? Pokud si nejste jistí, přijde vám vhod slovníček základních pojmů z oblasti ekonomie.

Ekonomika a ekonomie není totéž
Ekonomika označuje tzv. ekonomickou praxi, tedy hospodářskou činnost jednotlivých zemí. Řadí se zde například zemědělství, průmysl i služby. V porovnáním s ní je ekonomie pouhou teorií, která však staví pro ekonomiku základ. Ekonomie je věda, která zkoumá, jak jednotlivé země hospodaří se svými statky, jak dochází k rozdělování produktů apod.

Malý vs. velký? Co znamená mikro a makroekonomie?
·         Mikroekonomie zkoumá činnosti jednotlivců a konkrétních subjektů. Tím máme na mysli subjekty jako banky, firmy, ale zajímá se také o chování spotřebitelů, tedy domácností.
·         Makroekonomie sleduje ekonomiku jako celek. Zajímá se o problémy nezaměstnanosti a inflace. Zkoumá tedy ekonomii státu a hrubý domácí produkt.

Jaké máme potřeby?
Potřeba označuje stav, kdy jedinec pociťuje nedostatek hmotného či nehmotného. Mezi základní lidské potřeby patří činnosti jako pití, jídlo, zábava a spánek. Jedinec však může pociťovat také nedostatek peněz či lásky. Rozlišujeme potřeby jednotlivce a potřeby skupiny lidí, tzv. individuální a kolektivní potřeby. Mezi další charakteristiky patří vrozené a získané, či nezbytné a zbytné potřeby.

Další pojmy, které byste měli znát
·         Statky – předměty a objekty, které slouží k uspokojování potřeb. Rozlišujeme několik druhů statků dle mnoha kategorií, například statky hmotné a nehmotné, či spotřební statky, kam se řadí například potraviny. Naopak kapitálové statky jsou určeny k další výrobě. Statky, které byly vyrobeny nazýváme výrobky. Naproti nim stojí volné statky. Takové, které nepodléhají výrobě a bereme je čisté z přírody.
·         Redistribuce – tento pojem pojmenovává proces získávání prostředky formou daní. Stát z nich posléze vyplácí důchody a dále z nich financuje státní podniky (doprava, vojsko aj.).