Česká národní banka (ČNB) není jen ledajakou institucí. Pro ekonomiku České republiky plní důležitou funkci. Kromě toho, že se jedná o hlavní, resp. ústřední banku v České republice, má také za úkol dohlížet na finanční trh. Nastane-li v naší zemi finanční krize, ČNB bude orgánem, který se bude starat o řešení krize a samozřejmě jejímu předcházení.

Česká národní banka je právnickým subjektem veřejného práva a je uzákoněna v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Sídlo banky je v Praze, ale po republice je rozprostřeno několik regionálních zastoupen. Ty se nacházejí kromě Prahy, také v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Její činnost upravuje výše zmíněný zákon, tudíž jakákoliv její aktivita musí vycházet z toho zákona. V čele ČNB sedí bankovní rada, která plní funkci kontrolního a řídícího orgánu. Rada je složena z guvernéra a dvou viceguvernérů. Další čtyřem členům patří řadové členství. Členy rady volí prezident republiky na maximálně dvě šestiletá období. 

Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank. Musí tedy splňovat cíle a dodržovat podmínky a pravidla, která tato organizace vyžaduje.

 O Co se ČNB stará?

Dlouhodobým plánem a cílem ČNB je udržení nízko inflačního prostředí v ekonomice České republiky. Snaží se tedy docílit cenové a finanční stability. Kromě toho ČNB určuje měnovou politiku, tiskne a vydává mince a bankovky, dohlíží na bankovní sektor a peněžní oběh, hlídá bankovní styky. Stará se také o zúčtování bank. Poskytuje také služby státu a veřejnému sektoru. Zde patří veškeré služby, které jsou spojeny se státními podniky. Vede účty všem subjektům, které mají co do činění se stáním rozpočtem. Svou činností se zodpovídá Ministerstvu financí, kterému slouží mimo jiné také jako konzultační orgán.

Pole působnosti ČNB:
·         Bankovní sektor
·         Kapitálový trh
·         Pojišťovnictví
·         Směnárny
·         Instituce pracující s elektronickými penězi