Myslet na sebe?

Doba je taková, že egoismus ve společnosti převažuje mnohonásobně altruistické chování v téže společnosti. Pokud mluvíme o společnosti, pak myslíme naši západní vyspělou společnost, kterou klademe na vrchol celosvětového vývoje a příklad „zaostalejšímu, rozvojovému světu“. V jiných civilizacích, nezatížených žido-křesťanským a islámským monoteismem, jsou hranice egoismu a altruismu mnohem nezřetelnější a oba přístupy se často vzájemně prolínají bez nějakých zřetelných hranic.

Altruismus a asertivita

Asertivitou je v posledních desetiletích zván takzvaný „zdravý egoismus“. Je totiž třeba myslet nejenom na blaho ostatních, ale taky na sebe. Bohužel, tato doba v naší západní společnosti tíhne k egoismu bezskrupulóznímu. Člověk je tlačen k tomu, aby se vydal maximálně v zaměstnání, vymačkal se do poslední kapky a ještě za to byl zaměstnavateli vděčný. A relaxace a znovunabytí sil je čistě záležitostí jedince. V této oblasti jsou například vířivé vany pro domácí užití jednou z nejdostupnějších možností.